Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu internetowego www.lokalneprzysmaki.pl

I. Postanowienia ogólne.
II. Procedura składania i realizacji zamówień.
III. Rabaty i promocje.
IV. Reklamacje i zwroty.
V. Bezpieczeństwo transakcji.
VI. Polityka prywatności RODO.
VII. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.lokalneprzysmaki.pl
2. Użytkownik sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
3. Właścicielem sklepu internetowego www.lokalneprzysmaki.pl jest firma  B&B Barbara Matoga, Beata Mężyk spółka cywilna z siedzibą w Krakowie , 31-464 Kraków ul. Chałupnika 17. NIP 9452169222 REGON 122602256. Numer konta bankowego: 16 2490 0005 0000 4500 7152 2846
4. Prezentowane ceny wszystkich produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT, wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia towarów.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Każda z w/w zmian jest niezwłocznie udostępniania w sposób czytelny i jasny na stronie sklepu internetowego www.lokalneprzysmaki.pl

6. Przesyłki wysyłane są za pomocą kuriera.
 


II. Procedura składania i realizacji zamówień.
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.lokalneprzysmaki.pl
2. Zamówienia można składać bez rejestracji, jako klient jednorazowy, po prawidłowym podaniu danych do realizacji dostawy lub jako stały klient po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, kolejne zamówienia są realizowane po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca wysyła do zamawiającego e-mail z linkiem w celu jego potwierdzenia. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez klienta.
4. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem zamówienia. Dostępne są następujące formy płatności:
a) karta płatnicza za pośrednictwem platformy eCard. Akceptujemy karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
b) przelew za pośrednictwem platformy eCard.
c) przelew na konto sprzedającego.
d) gotówka przy odbiorze.
5. Jeżeli towar z przyczyn niezależnych od sprzedawcy po złożeniu zamówienia nie jest dostępny u producentów, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym zmawiającego oraz zwróci całą otrzymaną od zamawiającego sumę pieniężną. W takim wypadku sprzedawca pokrywa wszelkie koszty zwrotu uiszczonej sumy pieniężnej zamawiającemu.

6. Niezależnie, w sytuacji wskazanej w ust. 5, jak i w każdym innym wypadku, gdy sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie wg wzoru wskazanego w pkt. IV.3 . W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Wszelkie koszty związane ze zwrotem świadczeń w takim wypadku pokrywa sprzedawca.  
7. Dostawy zamówionego towaru są realizowane kurierem własnym na obszarze miasta Krakowa i jego okolic wskazanych na mapie zamieszczonej na stronie www. Dostawy poza Kraków realizowane są kurierem UPS i nie obejmują produktów oznaczonych na karcie produktu ikonką "produkt niedostępny w servisie UPS".
8. Dostawy realizowane są we wtorki, środy, czwartki i piątki każdego tygodnia w godzinach 14-21 na terenie Krakowa pod warunkiem potwierdzenia zamówienia minimum 48 godzin przed dniem dostawy.
Wysyłki za pośrednictwem kuriera firmy przewozowej realizowane są zgodnie z listem przewozowym.
9. O dniu i godzinach dostawy sprzedawca poinformuje zamawiającego mailem.
10. Koszt dostawy realizowanej  kurierem własnym wynosi 19- zł. Zamówienia o wartości powyżej 119-zł. realizowane są bezpłatnie. W przypadku realizacji kurierem firmy przewozowej koszt dostawy wynosi 25-zł. dla zamówień o wadze do 20kg., oraz 30 zł dla zamówień o wadze od 20kg do 30 kg. Zamówienia o wartości powyżej 450-zł realizowane są bezpłatnie. Waga paczki może wynieść maksymalnie 30 kg. Opłata za opakowanie termobox 16-zł.

11. W wypadku dostawy realizowanej kurierem za pobraniem (zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru) koszt dostawy wynosi 6 zł.
12. Ceny niektórych produktów, których waga określona jest w opisie jako „WAGA OKOŁO”, ze względu na specyfikę procesu produkcji i paczkowania mogą różnić się od podanej. Ceną wiążącą jest wtedy cena ustalona w oparciu o wagę konkretnego produktu z uwzględnieniem jego ceny jednostkowej. Wówczas wiążącą wartością do zapłaty jest ta podana w paragonie dostawy.

13. Przy odbiorze towaru sprzedawca prosi o sprawdzenie w obecności kuriera kompletności przesyłki oraz czy nie została uszkodzona. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia należy wypełnić protokół reklamacji.
13. Dla każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (jeżeli zamawiający tak zadeklaruje w zamówieniu).
14. Wysyłka kurierem firmy przewozowej nie obejmuje produktów oznaczonych na karcie produktu ikonką "produkt niedostępny w serwisie UPS itd".

15. Otrzymanie przez zamawiającego towaru, który nie został przez niego zamówiony, następuje na wyłączne ryzyko sprzedawcy i  nie rodzi po stronie zamawiającego żadnych zobowiązań

III. Rabaty i promocje.
1. Szczegóły dotyczące rabatów i promocji oraz warunków ich przyznawania są opisane w regulaminach promocji.
2. Rabaty procentowe udzielane są od cen netto produktów.
3. Rabaty oraz ceny promocyjne będą widoczne w formularzu zamówienia.

IV. Reklamacje i zwroty.
1. W przypadku reklamacji do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

2. Reklamację należy składać bezpośrednio u sprzedającego na adres e-mail  lub pisemnie na adres podany w pkt. I. 3. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez sprzedawcę w formie tożsamej, w jakiej reklamacja została złożona .

3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 1225) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od wydania rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać z wykorzystaniem następującego wzoru:

LINK

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w par.10 ust.3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą być zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu


V. Bezpieczeństwo transakcji.
1. Sklep lokalneprzysmaki.pl realizuje płatności za pomocą platformy internetowej www.ecard.pl ,wszelkie operacje finansowe odbywają się na serwerach operatorów i banków. Sklep nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych swoich klientów. Spółka eCard S.A., działając jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12.09.2002r., podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto posiada status Third Party Procesor organizacji Visa International oraz status Member Service Provider organizacji MasterCard International.
2. System autoryzacji kart płatniczych eCard S.A. gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim Klientom oraz Klientom sklepów internetowych. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewnione jest przez zastosowanie między innymi następujących zabezpieczeń transakcji:
1-3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode),
2-SSL 128 bitów (thawte SSL certyfikat) eCard S.A. jako pierwszy w Polsce wdrożył technologię 3D Secure, która w znacznym stopniu redukuje ilość transakcji oszukańczych w internecie oraz przenosi odpowiedzialność za tego typu tarnsakcje na bank, który wydał kartę.

VI. Polityka prywatności.
1. Zamawiający dokonując rejestracji w sklepie lokalneprzysmaki.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 1016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych ( RODO). wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Sklep www.lokalneprzysmaki.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności zamawiających zgodnie z RODO. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczając dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający może też wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedającego informacji reklamowych i handlowych również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający  może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
4. Dane osobowe są gromadzone w zabezpieczonej bazie danych Comarch S.A., która jest chroniona przed dostępem osób trzecich zgodnie z wymogami RODO.

5. Administratorem danych osobowych jest B&B Barbara Matoga, Beata Mężyk s.c.31-464 Kraków ul. Chałupnika 17.

6. W Firmie B&B s.c. nie powołano inspektora danych osobowych a wszelkie sprawy i problemy można zgłaszać do administratora danych  na adres biuro@lokalneprzysmaki.pl; lub telefonicznie 512202190

7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem przy rejestracji do wystawienia dokumentów zakupu/sprzedaży czy też realizacji zgłoszeń reklamacyjnych.

8. Odbiorcą danych osobowych będą Nasi pracownicy upoważnieni przez firmę oraz firmy, z którymi zawarliśmy umowę na powierzenie danych; inni odbiorcy tj: banki, kurierzy, poczta, ubezpieczyciele;

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych

11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest też wymogi zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży/zakupu lub brak możliwości realizacji usługi czy też realizacji reklamacji towaru;

14. Dane nie będą profilowane.

VII. Postanowienia końcowe.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz.271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 1016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych ( RODO).

Locavore

Myśl globalnie, jedz lokalnie

"Dawno, dawno temu wszyscy ludzie byli locavores, a wszystko co jedli było darem ziemi. Nie zapominajmy o naszych korzeniach, o czymś co jest naszym wielkim błogosławieństwem."

Jessica Prentice

Czytaj więcej

Spróbowałeś?

Oceniaj produkty, to pozwoli nam uatrakcyjnić naszą ofertę.

Zamawiane produkty >

Nasz fanpage

Polub i obserwuj nasz fanpage na Facebooku.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco z nowościami w Lokalnychprzysmakach.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy ich w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Zamknij